Arbeidsvoorwaardengids,
Cao- en pensioencommunicatie

Verhelderende Arbeidsvoorwaarden

Lezen medewerkers de arbeidsvoorwaardengids, Cao en pensioenregeling niet? En komen ze daarom met veel vragen bij HR? Door een re-branding van jullie arbeidsvoorwaardengids, Cao- en pensioendocumenten zorgen wij ervoor dat de teksten niet alleen bondig, begrijpelijk en lekker leesbaar zijn maar dat deze ook visueel en/of digitaal worden ondersteund. Zo zorgen we ervoor dat medewerkers makkelijk zelf deze belangrijke informatie kunnen vinden, begrijpen en gebruiken.

Hoe we te werk gaan

We ontwikkelen aantrekkelijke arbeidsvoorwaardengidsen of gieten de Cao- en pensioenregeling in een aantrekkelijke vorm met begrijpelijke teksten. Deze veelal taaie gidsen en regelingen. De kortere teksten ondersteunen we daarnaast met visuals, animaties en filmpjes. Zeker de communicatie over pensioen en Cao-wijzigingen verdient uitleg in verschillende vormen zodat mensen het echt goed kunnen gaan begrijpen en keuzes kunnen maken.

Arbeidsvoorwaarden: begrijpbaar en toegankelijk

Medewerkers begrijpen hun arbeidsvoorwaarden en op hen van toepassing zijnde Cao- en pensioenregeling en kunnen hierin de juiste keuzes maken.
Medewerkers hebben inzicht in de salarisstructuur en begrijpen hem.
Medewerkers weten welke functies in welke schaal zitten en begrijpen wat hun salarispositie en –groeipotentieel binnen en tussen de schalen is.
(HR) Managers hebben handvaten om autonoom met de nieuwe structuur te werken

Arbeidsvoorwaardengids

We maken complexe arbeidsvoorwaarden begrijpelijk en aantrekkelijk door ze in heldere, visueel ondersteunde gidsen te gieten. We gebruiken beknopte teksten, visuals en multimedia om pensioen- en Cao-wijzigingen duidelijk te communiceren.

Renewi klantcase

HR-regelingen zijn vaak langdradig en moeilijk te begrijpen. Onze aanpak zorgt we ervoor dat regelingen begrijpelijk en kort beschreven worden.

Arbeidsvoorwaardenportaal

Alle informatie over je arbeidsvoorwaarden op een centrale plek? Dit kan met een arbeidsvoorwaardenportaal: centrale locatie voor efficiënt beheer en communicatie van salaris, verlof en andere voordelen.