Salarisstructuur en benchmarks

Inzicht in salaris?

Willen medewerkers graag meer inzicht in en uitleg over hun salaris en de bandbreedte van de salarisschalen? Is het voor hen nu onduidelijk waar ze zitten en waarom ze dat salaris betaald krijgen? Heerst er een gevoel dat er niet marktconform wordt betaald, maar is dat nog niet officieel getoetst? Je bent toe aan een (nieuwe of geüpdatete) salarisstructuur, gebaseerd op een benchmark.

Hoe we te werk gaan

Deze projecten liggen vaak in het verlengde van onze functiehuisprojecten, maar kan/kunnen ook los opgepakt worden. We onderzoeken jullie huidige salarisstructuur (en/of) ontwikkelen een geheel nieuwe. Hierbij kijken we altijd naar de markt door middel van een benchmark. Afhankelijk van de wensen ten aanzien van interne beloningsstrategie en marktconformiteit bepalen we de salarisbandbreedte, hellingshoek en het salarisgroeimodel. Uiteraard communiceren we over dit (voor medewerkers) ingewikkelde onderwerp, zodat zij begrijpen wat het voor hen specifiek betekent.

Navigeren door de salarisstructuur

De salarisstructuur sluit aan op de gewenste mate van marktconformiteit en zorgt ervoor dat medewerkers de structuur begrijpen en accepteren.
Medewerkers hebben inzicht in de salarisstructuur en begrijpen hem.
Medewerkers weten welke functies in welke schaal zitten en begrijpen wat hun salarispositie en –groeipotentieel binnen en tussen de schalen is.

(HR) Managers hebben handvaten om autonoom met de nieuwe structuur te werken

Salarisschalen

Duidelijke salarisschalen bieden een gestructureerd kader voor beloningen, gebaseerd op functieniveau en prestaties. Ze bevorderen consistentie, transparantie en motiveren medewerkers om te groeien en te presteren.

Benchmark

Nauwkeurige salarisbenchmarking is cruciaal voor organisaties om concurrerend te blijven op de arbeidsmarkt. Door het vergelijken van salarisniveaus en -structuren met vergelijkbare bedrijven kunnen ze de marktconformiteit evalueren en aanpassingen maken om aantrekkelijk te blijven voor talent.