Reorganisaties, fusies en harmonisaties

Efficiënte HR-ondersteuning tijdens veranderingsprocessen

Moeten jullie helaas kosten besparen of zelfs mensen laten gaan? Gaan jullie fuseren na een acquisitie? Moeten jullie bepaalde HR-keuzes maken of arbeidsvoorwaarden harmoniseren na een acquisitie of fusie? Deze processen zijn enorm impactvol voor alle betrokkenen. Het vereist complex inhoudelijke en juridische expertise en aan de andere kant begrijpelijke communicatie over gevoelige en complexe informatie.

Hoe we te werk gaan

Wij helpen vanuit enerzijds onze inhoudelijke HR-expertise en anderzijds vanuit onze change- en communicatie-expertise! Een gouden combinatie tijdens dit soort processen. Wij zijn gewend om het denkwerk en uitvoerende werk op te pakken, denk aan het uitwerken van: veranderscenario’s, het gewijzigde functiehuis, uitwisselbaarheids-toetsen, het afspiegelingsprincipe en bijbehorende berekeningen. Tijdens fusies/acquisities harmoniseren we de arbeidsvoorwaarden, functiehuis en HR-beleid. Communicatie is na het inhoudelijke werk belangrijk om op een begrijpelijke manier de complexe informatie over te brengen. We hebben een reorganisatietoolkit ontwikkeld dat het veranderteam, managers en medewerkers aan de hand meeneemt door alle benodigde stappen.

Medewerkerbetrokkenheid en inzicht: sleutel tot succesvolle verandering

Complexe documenten in het kader van een ingrijpende organisatieverandering zijn arbeidsjuridisch in orde en begrijpelijk gecommuniceerd richting de interne stakeholders.
Medewerkers worden betrokken bij veranderingen, hebben inzicht in de consequenties en accepteren deze waardoor verandering succesvoller is.
Medewerkers weten waar ze recht op hebben in hun nieuwe persoonlijke situatie.
Het reorganisatieteam en managers weten wat er van hen wordt verwacht in het begeleiden van de ingrijpende organisatieverandering.

ShapR reorganisatie portaal​

Laura heeft de ontwikkeling van een Reorganisatieportaal opgezet voor haar afstuderen. Een portaal met hoge personalisatie, afgestemd op complexiteit, onzekerheid, en diverse behoeften van medewerkers, met adaptieve AI-systemen.