Omring | Aantrekkelijk medewerkersportaal

Omring is een zorgorganisatie werkzaam in West-Friesland en de kop van Noord-Holland. Ruim 4.500 medewerkers en 2.200 vrijwilligers verlenen dagelijks zorg aan meer dan 10.000 cliënten. Omring werkt vanuit een duidelijke visie: samen, hoogwaardige zorg bieden dicht bij de cliënt. Om dit te realiseren, is het cruciaal om managers en medewerkers in hun dagelijkse taken goed te faciliteren. Gemakkelijk toegankelijke, actuele en aantrekkelijk geschreven HR-informatie is daarbij essentieel.

Omrings uitdaging

Om de medewerkers zo effectief mogelijk te ondersteunen, is toegang tot goede informatie en bruikbare tools van groot belang. De opkomst van digitaal en op afstand werken maakte dit al belangrijker. Maar door de impact van de coronapandemie is dit belang in korte tijd nog groter geworden.

Omring streeft naar een gebruiksvriendelijk Medewerkerportaal met praktische HR-tools en duidelijke, actuele informatie. Die informatie moet begrijpelijk en boeiend zijn voor alle medewerkers, zodat ze eenvoudige vragen zelf kunnen oplossen. Door er zo voor te zorgen dat de HR- en IT-servicecenters van Omring minder vragen krijgen, kan de organisatie kostbare tijd en middelen besparen. Die winst kan Omring dan inzetten voor hoogwaardige zorgverlening. 

"Goed werkgeverschap, het interne klantbedieningsmodel en de wens tot efficiëntie zijn belangrijke strategische pijlers voor de gehele organisatie. Het Medewerkerportaal draagt bij aan oplossingen voor deze drie pijlers. Alle processen binnen Omring worden in lijn gebracht met deze pijlers"De realisatie door ShapR

ShapR heeft een nieuw Medewerkerportaal ontworpen met de volgende voordelen: 

 

  • Kortere gemiddelde zoektijd naar informatie
  • Minder interne klantbedieningskosten
  • Actief gebruik van systemen, tools en informatieplatforms
  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Toename in performance en productiviteit

Meer dan alleen Medewerkerportaal, het biedt een complete ervaring!

We hebben het Medewerkerportaal ontwikkeld binnen SharePoint. Dat is een onderdeel van Microsoft 365 dat goed aansluit bij de behoeften van Omring. Het Medewerkerportaal is zowel innovatief als gebruiksvriendelijk. Bovendien is het beheer ervan zo eenvoudig dat Omring dit zelf kan uitvoeren.

Ter ondersteuning van het beheer hebben we een videotoolkit ontwikkeld. Met deze toolkit wordt vrijwel elke fout tijdens het beheerproces geëlimineerd.

We hebben het Medewerkerportaal zo opgezet dat het een optimale medewerkersbeleving garandeert. Het overstijgt het louter verschaffen van informatie en inhoud. Het portaal is interactief, leuk en stimuleert tot actie.

Het medewerkersportaal heeft een uitgedachte structuur die de medewerker door alle stadia van de employee journey begeleidt. De volledige employee journey omvat in totaal zes verschillende thema’s.