House of Performance | People Matrix & Development cycle

Onze HR-consultants Joris en Carmen, werkten samen met House of Performance aan een bijzonder project. In deze klantcase beschrijven ze het project en hoe ze het hebben gerealiseerd. House of Performance is een management-consultancybureau dat individuen laat excelleren. Dit doen ze niet alleen bij hun klanten, ze willen ook hun eigen medewerkers laten excelleren. Om dat streven te ondersteunen, vroeg House of Performance aan ShapR om gezamenlijk een nieuw rollenhuis en Development Cycle te ontwikkelen. Tussen mei 2022 en december 2022 hebben we bij House of Performance aan dit project gewerkt.

De kracht van samenwerking

House of Performance had een duidelijke vraag: kunnen jullie ons helpen om onze organisatie zo in te richten dat we optimaal gefaciliteerd zijn om onze mensen te laten excelleren? Bij ShapR werken we graag in co-creatie en al snel vormde zich een enthousiast projectteam. Samen gingen we aan de slag met het ontwerpen van een rollenhuis. Daarbij lieten we onze creativiteit de vrije loop. Na uitvoerig brainstormen, schetsen, herzien en opnieuw schetsen, kwam het rollenhuis tot leven. Tegelijkertijd ontstond ook het ontwerp van de People Matrix.

“Het project voelde echt als co-creatie. Zowel bij de rolbeschrijvingen als bij het ontwerpen van beoordelen en belonen is de inhoudelijke input van ShapR van enorme toegevoegde waarde geweest"Van ontwerp naar uitvoering

Uiteindelijk ontstond uit het ontwerp het definitieve model: de People Matrix met twee rollen en een vakvolwassenheidsas als generiek gedeelte. Elk teamlid past in dit generiek gedeelte. Dit is gebaseerd op het principe dat elke consultant aan elke opdracht voor House of Performance moet kunnen werken.

Uiteraard heeft elke consultant ook een specialisatie of voorkeur. Daarvoor ontwikkelden we professionele badges. Die badges bieden individuele ontwikkelingspaden en geven inzicht in het profiel van een consultant. We introduceerden bovendien persoonlijke badges. Die zeggen iets over de mens achter de consultant. En we voegden een kolom toe met projecttypes en specialisaties. De projecttypes bieden de richting voor verschillende ontwikkelingspaden. De specialisaties geven invulling aan diverse specialisaties voor de rol van specialist.

Van presteren naar ontwikkeling

Voor elke organisatie is het belangrijk om goed presterende medewerkers te hebben. Dat geldt ook voor House of Performance. Toch wilden we bij het ontwerp van de Development Cycle niet alleen de nadruk leggen op presteren. Ons projectteam geloofde sterk dat de focus moest liggen op ontwikkeling. Want een goede ontwikkeling leidt vanzelf tot de gewenste prestaties. Daarom wordt elke medewerker in zijn/haar ontwikkeling ondersteund door een eigen ontwikkelcoach en een betrokken partner. Daarbij hoort een ontwikkeltraject dat bestaat uit vier vaste gesprekken en uit losse check-ins die naar behoefte kunnen worden ingepland.

“Ik heb onze samenwerking als zeer positief ervaren en ben enorm trots op wat we hebben bereikt. Het was soms spannend, maar samen hebben we het voor elkaar gekregen!”Alles op één plaats in een Powerapp

Nadat de ontwerpen en inhoud gereed waren hebben we alle informatie samengevoegd en visueel weergegeven in een Powerapp. In deze app vinden de medewerkers naast alle informatie ook de stappen voor de Development Cycle. Op deze manier kunnen de medewerkers alles regelen vanuit één app. Bovendien kan House of Performance deze app zelf beheren via Microsoft Suite. Zo kunnen ze wijzigingen zelf doorvoeren.

Betekenisvol resultaat

We zijn erin geslaagd om de People Matrix en de Development Cycle naadloos met elkaar te integreren. Samen zorgen ze ervoor dat elke medewerker zich kan richten op het ontwikkelen van zijn/haar unieke talenten. Het laten excelleren van mensen staat centraal, precies waar House of Performance voor staat. We zijn daarom erg enthousiast over het bereikte resultaat.

Terugkijkend op dit project

Bij ShapR worden we enthousiast van innovatieve projecten waarin we met de klant kunnen brainstormen, schetsen en experimenteren. Dit maakte zulke projecten zowel boeiend als uitdagend. Want waar begin je? Door nauwe samenwerking met de klant en veel tijdsinvestering in de fundamenten, zijn we bij House of Performance tot een prachtig ontwerp gekomen. Soms voelt aandacht besteden aan het ontwerp als vertraging, maar dit kan juist de sleutel zijn tot resultaten waarvan je niet wist dat je ze zocht. Een waardevolle les die we de volgende keer zeker zullen meenemen.