HR- wetswijzigingen – Ben jij er klaar voor?

De belangrijkste wijzigingen per 1 juli 2023

Op 1 juli 2023 wijzigingen het wettelijk minimumloon, de pensioenwet en de wettelijke verplichtingen rond re-integratie ingrijpend. Daarnaast past de overheid een aantal andere wettelijke regelingen in beperkte mate aan. Organisaties krijgen te maken met veel veranderingen. Dat betekent werk aan de winkel en volop uitdagingen voor jou als HR-professional. ShapR kan jou daarbij ondersteunen.

Wat gaat er precies veranderen?

Stijging van het wettelijk minimumloon

Op 1 januari en 1 juli wordt jaarlijks het wettelijk minimumloon vastgesteld. In 2023 stijgt het wettelijk minimumloon met maar liefst 10,15%. Zie de minimumloontabellen.

Nieuwe pensioenwet

Na meer dan 10 jaar voorbereiding is het zover: de Wet toekomst pensioenen wordt van kracht. Deze wet heeft als doel een betere aansluiting bij de huidige arbeidsmarkt en een transparante, persoonlijke pensioenopbouw. Pensioenuitvoerders hebben 4 jaar de tijd om hun pensioenregelingen aan te passen. Meer informatie vind je in het pensioenakkoord.

Visie op re-integratie

De visie van zowel werkgever als zieke werknemer op het re-integratietraject wordt een verplicht onderdeel van het Plan van aanpak. Die verplichting geldt ook bij het aanpassen of toevoegen van afspraken in de Eerstejaarsevaluatie. De wijziging gaat in op 1 juli 2023.

Meer veranderingen

Naast deze aanpassingen verandert op 1 juli onder andere ook het volgende:

– De loondoorbetaling bij ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer gaat van 13 naar 6 weken.

– Er geldt een nieuwe regeling rond socialezekerheidswetgeving voor thuiswerkende grensarbeiders.

– Werkgevers (met minimaal 100 werknemers) worden verplicht om de CO2-uitstoot van hun werknemers bij te houden én te rapporteren.

Wat staat er verder nog op de HR-agenda?

Naast de wijzigingen per 1 juli werkt de overheid onder andere ook aan wetsvorming en -wijzigingen voor:

  • Hervorming van de arbeidsmarkt
  • Vermindering van verschillen tussen flexibele en vaste contracten
  • Plaatsonafhankelijk werken
  • Gelijke kansen bij werving en selectie

Wat betekent dit voor jou als HR-professional?

Al deze wijzigingen zijn verbeteringen op het gebied van arbeidsrecht. Voor jou als HR-professional betekent het wel dat je beleid, werkwijzen, administratie en communicatie in jouw organisatie moet gaan aanpassen. Maar waar pas je wat aan? Wat deel je met de medewerkers in je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat alle informatie goed overkomt? Dit zijn belangrijke vragen waarbij ShapR jou kan helpen!

Hoe kan ShapR jou helpen?

ShapR is gespecialiseerd in het aantrekkelijk en doeltreffend aanpassen, inrichten en vormgeven van HR-landschappen. Of het nu gaat om het herschrijven van beleidsstukken, het optimaliseren van informatiestromen of het doorvoeren van een andere werkwijze. De HR-consultants van ShapR zijn makkelijk bereikbaar, denken met je mee en voeren veranderingen samen met jou uit.