Equal pay for equal work: hoezo dan wel een loonkloof?

Al meer dan anderhalve eeuw woedt de strijd voor een gelijkwaardig loon voor mannen en vrouwen. Equal pay for equal work! Gendergelijkheid is inmiddels een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. En toch blijft de loonkloof ofwel gender pay gap tussen mannen en vrouwen een zorgwekkend probleem. In dit blog onderzoeken we dat loonverschil en de mogelijke oorzaken ervan.

Een juist inzicht door een breder perspectief op gendergelijkheid

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen wordt vaak in een kritisch daglicht geplaatst. Maar om een juist inzicht te krijgen, moeten we ook naar de nuances kijken. In 2020 was het ongecorrigeerde loonverschil in het Nederlandse bedrijfsleven 19%. Dit percentage moeten we voorzichtig interpreteren. Factoren als functie, sector en werkervaring spelen hier namelijk ook in mee. Als we deze gegevens combineren met andere KPI’s, zoals de verdeling van mannen en vrouwen binnen de organisatie, krijgen we een breder perspectief op gendergelijkheid.

Het gecorrigeerde en ongecorrigeerde loonverschil

Om een diepgaande analyse te maken, gaan we een stap verder en corrigeren we het loonverschil. In een regressieanalyse nemen we alle variabelen mee die van invloed zijn op het salaris. Hierdoor ontstaat een betere vergelijking van het loon voor mannen en vrouwen met vergelijkbare eigenschappen. Het gecorrigeerde loonverschil in het Nederlandse bedrijfsleven blijkt dan 6%. Dat is een significant verschil met het ongecorrigeerde percentage.

Nog meer inzicht in het loonverschil door een grondige data-analyse

Het gecorrigeerde loonverschil blijft nog altijd een verschil dat vraagt om het aanpakken van genderongelijkheid op de werkvloer. Die aanpak begint bij bewustwording en een grondige data-analyse. ShapR heeft alle mogelijkheden in huis om een grondige data-analyse uit te voeren. We kunnen het loonverschil tussen mannen en vrouwen binnen jouw organisatie onderzoeken en je van waardevolle inzichten voorzien.

Een dashboard helpt de gender pay gap te monitoren

Met de verworven inzichten door data-analyse is het mogelijk om een dashboard te creëren om de gender pay gap regelmatig te monitoren. Met zo’n dashboard maken we die bovendien visueel inzichtelijk. We kunnen dat aanvullen met gedetailleerde onderzoeksrapporten inclusief aanbevelingen voor vervolgstappen. Bij vastgestelde loonverschillen is het immers van groot belang dat je als organisatie actie onderneemt om alsnog gelijke beloning voor gelijk werk te realiseren.

Samen strijden voor equal pay

ShapR heeft het bevorderen van gendergelijkheid binnen organisaties hoog op de agenda staan. Neem ook die noodzakelijke stap voor een rechtvaardigere werkomgeving. Sluit je aan bij onze inspanningen voor een eerlijke beloning voor iedereen.