Automatiseren HR-processen

Automatiseren?

Zijn jullie HR-processen nog niet geautomatiseerd en kosten alle losse stappen veel tijd (en daardoor geld)? Zijn hierbij meerdere afdelingen betrokken die niet exact weten wanneer en met welke actie zij nodig zijn? En weet de betrokkenen hierdoor niet precies wat van hen wordt verwacht? Lopen hierdoor HR-processen niet vlekkeloos waardoor ze niet efficiënt verlopen? Wij kunnen binnen jullie eigen werkomgeving de HR-processen automatiseren!

Hoe we te werk gaan

We maken allereerst een inventarisatie van alle HR-processen en óf alle HR-processen überhaupt al een proces kennen. We doen vervolgens een uitvraag van de belangrijkste HR-prío’s en de doelstellingen per HR-specialisme om te bepalen op welke manier de HR-processen hieraan het beste ondersteunend kunnen zijn. We richten vervolgens de HR-processen in via PowerAutomate (binnen de M365-suite) en implementeren deze met aandacht voor adoptie en communicatie. Ook maken we scherp wie/welke afdeling verantwoordelijk is voor welke stappen.

Waarom automatiseren?

Alle HR-processen zijn geautomatiseerd en iedere interne betrokkene weet welke rol hij/zij vervult binnen deze processen.

Flinke efficiencyslag in dagelijks werk voor HR, medewerkers & managers.
Uniformiteit in de werkwijze en informatievoorziening en daarmee toename van professionaliteit organisatie.
Alle benodigde stappen binnen een HR-proces zijn in scope en worden gestructureerd gezet.